Returns and Refunds

Due to the summer holidays, it may take longer than usual to receive a response from our customer service team. 

 

Not satisfied with your order? No worries!

We always offer a 14-day right-of-return. Find information regarding returns and refunds in the list below. 

Returns from customers in Norway:

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT PÅ DINE NETTKJØP.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven er mottatt på foreskreven måte.  Du kan selv velge hvordan du gir oss beskjed om dette, men for å sikre dokumentasjon anbefaler vi at du gjør dette skriftlig.

Vi aksepterer retur av varer som er i sin originale stand innen 14 dager etter mottatt bestilling, med rett til full refusjon. Vi krever et returgebyr på 89,-, som vil bli trukket fra din refusjon, jf. angrerettloven §25. Du er også ansvarlig for trygg retur av vare(r) så vi anbefaler deg å pakke varen godt. Leveringsgebyret på 129 NOK, vil ikke refunderes.

For å returnere din ordre, vennligst bruk den forhåndsbetalte returetiketten som følger med i din pakke. Du kan levere din ordre på ditt nærmeste UPS pick-up point eller til posten/bring. 

Husk å be om en kvittering når du returnerer pakken, slik at vi enkelt kan spore returen i tilfelle forsinkelser eller hvis pakken skulle bli borte.

Du kan bli belastet dersom produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/ eller funksjon (jf. angrerettloven §25).

Beløpet vil bli godskrevet din konto når vi mottar varene. Har du valgt å betale med faktura, vil du bli kontaktet av vår samarbeidspartner Klarna for tilbakebetaling hvis du allerede har betalt. Har du returnert deler av en ordre, trekker du dette beløpet fra opprinnelig faktura når du betaler.

Mer informasjon angående angrerett ved kjøp finner du på Forbrukerrådets nettsider: LINK

Om noe er uklart, send en e-post til hello@onceuntold.com

Returinformasjon

Once Untold (Independent Fashion Group AS)
Returadresse: Postboks 393, 0213 OSLO
Telefon: +47 92067054
E-mail: hello@onceuntold.com

Informasjon om kjøper

Navn:
Addresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Motattdato:
Returdato:
Ordrenummer:

Jeg ønsker herved å gå fra min avtale om kjøp av følgende vare(r):

Dato:
Signatur: 

International returns:

YOU HAVE A 14-DAY UNCONDITIONAL RIGHT OF WITHDRAWAL ON ONLINE PURCHASES.

By the Norwegian Law of Right of Withdrawal, the consumer may leave the purchase agreement without reason within 14 days after the entirety of the goods and the information necessary on the basis of the Law of Right of Withdrawal is received in a prescribed manner. You choose how you give notification, but we recommend doing so in writing for documentation purposes.

We accept returns of goods in their original condition within 14 days of receiving your order, with a right to a full refund. As a customer, you are responsible for paying the return cost (8€) on the goods you wish to withdraw, cf. The law of Right of withdrawal §25. You are also responsible for a safe return of good(s), and we recommend wrapping the goods well. The delivery fee of 15 EUR, will not be refunded.

You will be charged if the product has experienced a value reduction as a result of usage beyond necessary to determine the feature, traits and/or functionality of the good (cf. The law of Right of Withdrawal §25).

Return your order with UPS, using the prepaid return label included in your order. We charge a return fee that will be deducted from your refund. Remember to ask for a receipt when returning a package, so we easily can track the return in case of delays or if the package goes missing.

The amount will be credited to your account upon receival of the goods. If you have chosen to pay by invoice, you will be contacted by our partner Klarna for a refund, given that you have already paid. If you have returned parts of your order, subtract this amount from the original invoice when paying.
More information regarding right of withdrawal can be found on the website of Forbrukerrådet: LINK

If anything is unclear, please send an email to hello@onceuntold.com.

Where to return

Return to: Kerry Logistics AB
Attention: Once Untold
Return adress: Segloravägen 26, 504 64 Borås, Sweden
Phone: +47 92067054
E-mail: hello@onceuntold.com

Consumer Information

Name:
Address:
Phone:
E-mail:
Date of recieval:
Date of return:
Order number:

I hereby wish to leave my purchase agreement of the following good(s):

Date:
Signature: